Havenmuseum werken op hoogte en spectaculaire opening

Van 8

Deze klus was één van onze eerste serieuze klim-klussen op hoogte. Hier zijn we overgestapt van enkel de tradionele ARBO verantwoorde valbeveiligings middelen waar je je op dit soort klussen echt te kort schiet qua veiligheid, mocht er zich op hoogte een calamiteit voordoen.

Tijdens deze klus zijn we onze IRATA industrieële klimopleiding bij Orange Access in Arnhem gaan volgen. Dit om onze persoonlijke veiligheid bij het werken op hoogte op een hoger niveau te brengen. Om te klimmen met deze methode heb je de training hiervoor gehad en ga je voor aanvang van je werkzaamheden uit van een 'worse case scenario'. Je zorgt ervoor dat je plan, de middelen, de kennis en de juist opgeleide mensen op de locatie aanwezig zijn, om bijv. bij een eventuele redding op hoogte, deze samen te kunnen uitvoeren.

Verder hebben wij hier niet alleen de kranen en objecten van het Havenmuseum dmv. touwtechnieken in het licht gezet, maar hebben wij ook een bijdrage geleverd aan een spectaculaire opening na de herinrichting van het Havenmuseum. Om dit te bewerkstelligen hebben wij onder begeleiding van Orange Access een tokkelbaan aangelegd vanuit de Stoomgraanelevator naar één van de nieuwe steigers. Vanwege de getijde verschillen in de Leuvehaven, was het regelmatig monitoren van de spanning op de tokkelbaankabel een regelmatig terugkerend punt van aandacht.